Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 181152-2012 z dnia 2012-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piszczac
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn: Remont dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Chotyłów. Roboty polegają na nawiezieniu pospółki piaskowo -żwirowej , profilowaniu równiarką korony dróg leśnych gruntowych oraz...
Termin składania ofert: 2012-06-18

Numer ogłoszenia: 188420 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181152 - 2012 data 31.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nadleśnictwo Chotyłów, ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac, woj. lubelskie, tel. 83 3778216.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: